Elevhälsa och stöd

Elevhälsa och stöd

Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Hit kan både elever och föräldrar/vårdnadshavare vända sig om något känns jobbigt eller om man oroar sig för något. Personalen inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när du börjar skolan. Skolsköterska och skolläkare arbetar förebyggande, följer din hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Det är bara genom tidsbeställning via skolsköterskan man kan få komma till skolläkaren.

Psykolog

Psykologen kan ge dig råd och stöd för din inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Skolkurator

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i ditt åtgärdsprogram.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.