Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning

Slam och latrin innehåller bakterier och smittämnen och måste tas om hand för att inte sprida föroreningar. Kommunens renhållningsentreprenör, Njudung Energi, sköter slamtömning och hämtning av latrin.
Slamtömning ska ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar men ytterligare tömning kan behöva göras vid behov och efter särskild beställning. Om du har frågor kring tömning eller vill beställa fler tömningar än den årliga, kontakta Njudung Energi.

Njudung Energi Sävsjö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längre tömningsintervall

Myndighetsnämnden kan bevilja dispens för slamtömning vartannat år om vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är anslutet till en avloppsanläggning och belastningen är liten och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om förlängt tömningsintervall genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till oss. Därefter görs en prövning och en avgift tas ut för handläggning av ärendet.

Eget omhändertagande av slam

Myndighetsnämnden kan bevilja eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning under förutsättning att vissa kriterier uppfylls och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om eget omhändertagande av slam genom att fylla i blanketten nedan, där kan du också läsa om vilka kriterier som ska uppfyllas. Blanketten skickar du in till oss och därefter görs en prövning och en avgift tas ut för handläggning av ärendet.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.