Lyssna på sidan Lyssna

Radon i mark

Kontrollera alltid marken när du bygger

Det är upp till byggherren själv att undersöka markförhållanden och eventuell radonrisk. Således bör byggherren själv undersöka markförhållandena eller bygga radonsäkert. Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög. Utomhus späds radonet snabbt ut.

Idag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk. Men marken däremot bör du alltid ta hänsyn till. På hela 80 % av Sveriges yta riskerar man att få radonproblem om husen inte är väl utförda. Därför ska husets grundkonstruktion antingen vara radonsäkert utförd (gäller högradonmark) eller radonskyddat utförd (gäller normalradonmark).

Mer information om radon finns hos Sveriges Geologiska Undersökningar via nedan länk.

Läs mer om radon här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Administratör/nämndsekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62
miljobygg@savsjo.se