Lyssna på sidan Lyssna

Radon i mark

Kontrollera alltid marken när du bygger

När du söker bygglov informerar kommunen ofta om radonförhållanden i marken och eventuell risk för hög radonhalt i brunnsvatten. Skulle uppgifter saknas bör byggherren själv undersöka markförhållandena eller bygga radonsäkert.Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt - från 5000 till 2 000 000 Bq/m3. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugs in i huset. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grundotät. Inomhus kan radonhalten då bli hög - ända upp till 80 000 Bq/m3 har förekommit. Utomhus späds radonet snabbt ut.

Idag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk. Men marken däremot bör du alltid ta hänsyn till. På hela 80 % av Sveriges yta riskerar man att få radonproblem om husen inte är väl utförda. Därför ska husets grundkonstruktion antingen vara radonsäkert utförd (gäller högradonmark) eller radonskyddat utförd (gäller normalradonmark).

Så gott som alla kommuner har låtit undersöka radonsitutationen och har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör alla bostäder med markkontakt mätas med avseende på radonhalten.

I kartan finns tre olika klassningar redovisade; Lokal högradonförekomst, Risk för radon >50kBq/m3 och Lågrisk. Övriga delar ör normalrikområden.

Panorera och zooma med musen. Klicka på ett område för mer information.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.