Bygglov krävs innan du får:

Gör din bygglovsansökan här! Länk till annan webbplats.


För byggnation eller anläggning inom strandskyddat område krävs utöver beviljat bygglov också beviljad strandskyddsdispens.

Ansök om strandskyddsdispens här! Länk till annan webbplats.