Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men andra tillstånd, till exempel godkänd ansökan från vattenskyddsföreskrifterna, kan behövas.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

sjalvservice.savsjo.se/bygglov/marklov/rivningslov Länk till annan webbplats.