Lyssna på sidan Lyssna

Bygga utanför detaljplanerat område

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

  • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
  • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
  • tillbyggnaden ska vara liten
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta handläggare på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Läs mer om: Bygglov eller inte