Lyssna på sidan Lyssna

Bygglov krävs inte


Varken bygglov eller anmälan krävs vid följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus:

  • bygga plank som är lägre än 110 centimeter
  • bygga mur som är lägre än 50 centimeter
  • måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial utan att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär