Lyssna på sidan Lyssna

Bygga plank eller mur


Beroende på var och hur högt du ska bygga staket, plank eller mur, kan det krävas bygglov. Trafiksäkerheten är också viktig att ta hänsyn till.

Höjden på staket, plank och mur räknas från befintlig marknivå.

Vad gäller för staket, plank och murar?

Åtgärd

Bygglov krävs

Anmälan krävs

Staket som är glest (minst 50 procent luft och max 50 procent material), nätstängsel och glesa smidesstaket

Nej

Nej

Plank som är max 110 centimeter över mark

Nej

Nej

Plank eller plank placerat på mur som totalt är högre än 110 centimeter över mark

Ja


Mur som är max 0,5 meter hög och mer än 4,5 meter från tomtgräns

Nej

Nej

Mur som är max 0,5 meter hög och ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter

Nej, om grannar är överens

Nej, om grannar är överens

Mur som är högre än 0,5 meter

Ja


Kantstöd, 20-30 centimeter

Nej

Nej

Plank och murar runt skyddade uteplatser om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Nej

Nej

Plank och murar runt skyddade uteplatser om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Nej, om grannar är överens

Nej, om grannar är överens

För att undvika problem i framtiden rekommenderar vi att du får ett skriftligt godkännande från berörda grannar.

 

Läs mer om: Bygglov krävs inte