Lyssna på sidan Lyssna

Bygglov krävs


Bygglov krävs innan du får:

  • bygga nytt
  • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
  • bygga till en befintlig byggnad
  • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
  • byta fasad, taktäckningsmaterial eller fasadfärg om det väsentligt påverkar byggnadens utseende
  • glasa in ett uterum eller altan
  • bygga mur eller högre plank
  • anlägga en parkering
  • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
  • ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid.


Läs mer om: Bygglov eller inte