Lyssna på sidan Lyssna

När får jag svar på min bygglovsansökan?

Hur lång tid det tar att handlägga ett bygglov beror på flera saker. Ärendets art, om handlingarna är kompletta, om handlingarna följer detaljplanen, om grannarna behöver tillfrågas, om remissyttrande behövs från andra myndigheter, när handlingarna lämnas in samt vilken arbetsbelastning handläggarna har för tillfället. Sökanden har dock en garanterad handläggningstid på maximalt tio veckor. Undantag kan däremot göras för komplicerade ärenden.

Flertalet beslut om bygglov fattas av myndighetsnämnden eller av delegerad tjänsteman. Handläggningstiden förkortas om din ansökan följer detaljplanens bestämmelser och har kompletta handlingar.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Byggnadsinspektörer

Timmy Abelsson
0382-152 54

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.