Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan

Med översiktsplanen som grund tar man sedan fram juridiskt bindande detaljplaner för områden i kommunen. Om du själv ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Om det inte finns en detaljplan är det kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan för området innan du kan börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

Kartan visar gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områdena genom att klicka på dessa. I inforutan kan man klicka vidare för att få upp gällande plan.


Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413