Lyssna på sidan Lyssna

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning

Inom planlagt område är det, i normalfallet, krav på att kommunen ska sätta ut en ny- eller tillbyggnad i samband med att bygglov ges. Detta är för att säkerställa att byggnaden kommer i det läge som har godkänts i samband med lovet.

Lägeskontroll

Om byggherren har tillgång till egna utsättare med tillräcklig sakkunskap kan godkännande ges att dessa själva utför utsättning. Då utför kommunen en lägeskontroll i samband med färdigställande att så verkligen har skett.

Kartan visar på höjdfixar med exakt lägesangivelse. Dessa är utgångspunkter för en del inmätningar. De markeringar som finns för punkterna i verkligheten är skyddade enligt lag och får inte rubbas eller förstöras.
Kartan går att zooma och panorera i. Klicka på en punkt för mer information och länkar till dokument för respektive punkt.


Aktivera kartan

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.