Lyssna på sidan Lyssna
Lyssna på sidan Lyssna

Vårt hållbarhetsarbete

Sävsjö kommun är en Ekokommun och är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner, Sekom. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till ett nätverk bestående av ett stort antal andra svenska kommuner och landsting för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Sekom arbetar även med att påverka beslutsfattare i en mer hållbar riktning.

Sveriges ekokommuners webbplats:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som Ekokommun finns även ett antal gemensamma nyckeltal. Nyckeltalen används för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna. Här kan du se hur Sävsjö kommun ligger till: http://sekom.miljobarometern.se/länk till annan webbplats

Sveriges miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna webbplats: http://sverigesmiljomal.se/länk till annan webbplats

Sävjsö kommuns uppdrag när det gäller arbetet för att nå Sveriges miljömål sker genom länets olika åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser.

Läs mer om de olika åtgärdsprogrammen och de åtgärder som kommunen arbetar med på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I skriften "Nuläge och framåtblick" kan du läsa om det pågående åtgärdsarbetet och vilka miljömål och åtgärdsprogram som allt arbete bidrar tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Redovisning av vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2017 har Sävsjö kommun redovisat sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Genom att lyfta in hållbarhetsinformation i årsredovisningen vill Sävsjö kommun på ett transparant sätt berätta varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Här kan du läsa vår populärversion av årsredovisningen.

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor 2018 - 2022PDF

Kontakt

Utvecklingsavdelningen
Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.