Lyssna på sidan Lyssna

Kalkning

I syfte att återställa biologiskt mångfald och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids varje år ungefär 200.000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras tillrinningsområden. Kalken upplöses efterhand genom samma slags vittringsprocesser som i kalkrika marker. På så sätt minskar vattnets surhet.

I Sävsjö kommun är flera områden hårt drabbade av försurningen. Anledningen är dels att myr- och barrskogsdominerade marker har låg motståndskraft, dels att nederbörden är relativt hög.

För att motverka försurningens effekter ansvarar myndighetsnämnden för en årlig kalkning i ett antal sjöar, vattendrag och våtmarker inom Lagans och Emåns vattensystem. Kalkningsverksamheten har hållit på sedan 1985 och pågår för det mesta under hösten.

I kartan går det att zooma och panorera. Klicka inom ett område; röda- eller blåmarkerade för mer information.

Aktivera kartan


Sammanställning av kalkmängder (ton)

Åtgärdsområde

2009

2010

2011

2012

2013

Svinasjön

10

10

8

8

0

Stora Värmen

43

35

35

35

35

Vämmesån

83

83

63

63

58

Bodaån

427

422

339

339

301

Norrsjön

12

12

6

6

0

Allsarpasjön

13

13

12

12

12

Grunnen

267

267

267

267

267

Ljungsjön

24

24

24

24

24

Gissmunden

73

62

43

43

31

Vattenkvaliteten följs upp med kontinuerliga provtagningar, men även bland annat fisk- och bottenfaunan undersöks regelbundet i sjöar och vattendrag. Målsättningen med kalkningen är att den naturliga floran och faunan ska bevaras eller ges förutsättningar att återkolonisera ett vatten. Ibland räcker det inte med att kalka för de känsliga arterna ska komma tillbaka. Därför arbetar kommunen i samarbete med länsstyrelsen också med så kallad biologisk återställning.

Åtgärdsområde i pdf-filer

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.