Lyssna på sidan Lyssna

Ändring tillägg detaljplan för del av Smörblomman

Del av Kv. Smörblomman - ändring genom tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Kommunen upprättade genom denna planbeskrivning ett tillägg till detaljplanen.

Inom planområdet fanns rest av gammal gatumark. Genom marken fanns ufartsrättigheter mot Vrigstadvägen för fastigheter belägna i anslutning till den före detta gatumarken. Efter det att berörda fastigheter, Smörblomman 21 - 24, numera är belägna utmed allmän gatumark fanns inte längre behovet av utfartsrättigheter över annan kvartersmark.

Gällande tomtindelning tog hänsyn till detta. Däremot utgjorde förhållanden och byggnadsbestånd att tomtindelningen ändå inte var aktuell. Hela området mellan fastigheterna Smörblomman 21 och 22 kunde efter plantillägget och fastighetsreglering tillföras Smörblomman 22.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.