Lyssna på sidan Lyssna

Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning för fastigheterna Borgen 7 och 13 i Sävsjö tätort. Syftet med tillägget är att upphäva gällande tomtindelning för de båda fastigheterna för att möjliggöra fastighetsbildning mellan fastigheterna Borgen 7 och 13.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.