Lyssna på sidan Lyssna
Lyssna på sidan Lyssna

Del av Kv. Smörblomman - Ändring genom tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet)

Läs mer om:

Del av Kv. Smörblomman - Ändring genom tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet)

Kommunen har upprättat ett tillägg till detaljplanen, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Inom planområdet finns rest av gammal gatumark. Genom den här marken finns ufartsrättigheter mot Vrigstadvägen för fastigheter belägna i anslutning till den föredetta gatumarken. Efter det att berörda fastigheter numera är belägna utmed allmän gatumark finns inte längre behovet av utfartsrättigheter över annan kvartersmark.

Gällande tomtindelning tar hänsyn till detta. Däremot utgör befintliga förhållanden och byggnadsbestånd att tomtindelningen ändå inte är aktuell. Hela området mellan fastigheterna Smörblomman 21 och 22 bör tillföras Smörblomman 22.

GRANSKNING

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-06-04.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.