Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 20 juni 2016 detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl.

Område är beläget ca 5 km öster om Sävsjö centrum. I kommunens översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut som ett förtätningsom-råde. Det gäller i första hand områdena i sydvästra delen av sjön. Bak-grunden är att det är här som det är mest exploaterat och störst problem med enskilda avlopp.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Sävsjö kommun har för avsikt att försälja tomter till arrendeinnehavare. Kommunfullmäktige har därför beslutat om en prismodell för beräkning av tomtpris som ligger till grund för prissättning av tomterna. När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning och försäljning av tomter genomföras. Sävsjö kommun har ansökt om fastighetsbildning för att avstycka befintliga tomter. Preliminär bedömning är att försäljning av de avstyckade tomterna kan inledas 2017.

Kommunfullmäktige har även beslutat om nivåer vid fortsatt arrende.

Du kan ladda ner prismodell och riktlinjer för arrende här:

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.