Lyssna på sidan Lyssna

Hägnen del I


Efterfrågan på tomtmark för bostäder i mera attraktiva lägen, har ökat. Detta har föranlett detaljplanearbete på flera platser som är intressanta ur exploateringssynpunkt.

Detaljplanen på Hägnen del I, har fastställts och byggnation av enbostadshus har påbörjats.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.