Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupad översiktsplan - Stockaryd

Den nu utbyggda råvaruterminalen i Stockaryd är på 5,5 hektar för Stora Ensos del och en terminaldel för flis på cirka 2,5 hektar och en allmän terminaldel på cirka 4 hektar som är utbyggbar. Terminalens spåranslutning och lämpliga ytor, möjliggör en utbyggnad 4-5 gånger nuvarande storlek.

Det fördjupade översiktsplanen visar på möjligheterna att utöka terminalen och behandlar de problem som finns, liksom de åtgärder som krävs vid en utökning.

Planen har behandlats politiskt och vunnit laga kraft 2009-11-17.

Handlingarna finns i kolumnen till höger.

Kontakt

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.