Boendemiljö

Boendemiljö

Bostäder ska ge skydd mot störningar som kan medföra olägenheter för människors hälsa och skötas så att olägenheter inte uppstår. Faktorer som påverkar hälsan är bland annat värme, kyla, ventilation, drag, fukt, buller och radon.

Blir du störd i din bostad ska du i första hand kontakta den som stör. Om du får problem med din lägenhet, ska du vända dig till fastighetsägaren med ditt bostadsklagomål.

Om du inte får gehör hos fastighetsägaren eller den som orsakar störningen är du välkommen att kontakta myndighetsförvaltningen som kan hjälpa dig med rådgivning och bostadsinspektioner. Tänk på att om du skickar in klagomålet anonymt kan det innebära att klagomålet inte kan handläggas. Du får heller inte information om vad som händer i ärendet.

Buller

Det är sällan helt tyst i vår omgivning. Oönskat ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Buller kan vara ljud från trafik, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter. Buller kan också komma inifrån huset, till exempel från grannar.

Prata först med den som orsakar störningen. Om störningen trots det fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt.

Om du störs av trafikbuller ska du vända dig till väghållaren, som ansvarar för vägars underhåll och skötsel. I tätorter är det Gata- och parkenheten i Sävsjö kommun.

För större vägar ansvarar oftast Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du störs av järnvägen vänder du dig också till Trafikverket.

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fukt och mögel

Vanliga orsaker till fukt- och mögelproblem är otillräcklig ventilation, dålig dränering av grunden eller någon form av vattenläcka.

Har du problem med fukt och mögel i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens fastställda krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande kan du vända dig till myndighetsförvaltningen. De kan hjälpa till med rådgivning och ställa krav fastighetsägaren vid misstanke om fuktskada eller mögel

Rök och vedeldning

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet men den kan även var en betydande utsläppskälla för hälsoskadliga luftföroreningar. Genom att elda rätt kan du bidra till att minska utsläppen samtidigt som luften blir bättre där du bor och du inte stör dina grannar.

Det första du ska tänka på är att elda med ren och torr ved. Detta innebär att veden ska ha torkat under minst ett års tid. Innan du eldar med din ved bör du förvara den inomhus under en veckas tid vilket ytterligare minskar fukthalten. Ved som du ska elda med ska inte överstiga 20 procent i fukthalt.

Det är förbjudet att elda med annat än ren och torr ved. Andra material som avfall och impregnerat virke skapar rökgaser som luktar illa och bidrar till dålig luft i området. Det är alltid den som eldar som har ansvaret att förhindra störningar.

Om du upplever störning från vedeldning ska du först prata med din granne som du upplever dig störd av. Den som eldar kanske inte är medveten om att eldningen skapar störningar. Tänk på din grannsämja, att blanda in myndighetsförvaltningen kan skapa irritation i onödan. Om problemet inte försvinner en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar så kan du vända dig till myndighetsförvaltningen. Det är bra om du kan dokumentera störningen genom att föra dagbok under minst 3 veckors tid.

Felaktig vedeldning är ett hot mot både hälsan, miljön och grannsämjan! Här följer några tips för en bra vedeldning.

  • Elda mot ackumulatortank så att du undviker att små- eller pyrelda.
  • Elda endast med torrt träbränsle - aldrig med fuktig ved!
  • Se till att lufttillföseln är tillräcklig.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när nytt bränsle läggs på.
  • Lagra den torkade veden på torr plats, aldrig direkt på marken med presenning över.
  • Elda aldrig avfall som till exempel rester av impregnerat eller målat virke.

    Naturvårdsverkets Elda rättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Möss, råttor, mjölbaggar, vägglöss och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som förstör i hemmet.

Ohyra och skadedjur är något som fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda. Fastighetsägaren ska i sin egenkontroll ha rutiner för att ta hand om klagomål gällande ohyra och skadedjur. Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta.

Klagomål gällande lösspringande katter och störande fåglar så som kajor, duvor och måsar handläggs normalt inte av myndighetsförvaltningen.

 

Temperatur inomhus

Om vi är utsatta för drag eller felaktig temperatur inomhus känner vi oss illa till mods. För hög temperatur kan leda till trötthet, nedsatt koncentration och illamående. För låg temperatur leder till sänkt arbetsprestation, ökad olycksfallsrisk, led- och muskelvärk och nedsatt muskelfunktion.

De flesta trivs vid en temperatur mellan 20 – 23 grader i bostäder.

Temperatur i kranvattnet

Bakterien Legionella är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. Legionellabakterier växer till i stillastående vatten och trivs i temperaturer mellan +18 °C och +45 °C.

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Risken för tillväxt av legionellabakterier i ett tappvattensystem kan minskas genom att vattentemperaturen hålls vid minst 60 °C i varmvattenberedaren och minst 50 °C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Myndighetschef
Maria Thulin
0382 - 152 52Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.