Lyssna på sidan Lyssna

Hillarp 1:4 och 1:5

Läs mer om:

Hillarp 1:4 och 1:5

I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde. Tidigare har ett detaljplaneförslag upprättats för Torsets by och Vallsjöbaden med flera fastigheter. Detta detaljplaneförslag hanterar fastigheterna Hillarp 1:4 och 1:5.

Länsstyrelsen har också förelagt kommunen att lösa avloppsfrågan så att råvatten från Vallsjön säkras. För att underlätta detaljplaneprocessen har ett planprogram upprättats som anger de områden som bör detaljplaneläggas. Programmet har presenterats för berörda sakägare.

Detaljplanen för Hillarp 1:4 och 1:5 antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.