Slättsjön, del av Lundby 2:19

Läs mer om:

Slättsjön, del av Lundby 2:19

Syftet med planen är att skapa attraktiv tomtmark för småhusbebyggelse. Erfarenheter från ett liknande projekt vid Slättsjön är att nya bostäder i Vrigstad kan tillkomma om det erbjuds tillräckligt attraktiva tomter. Nya bostäder behövs för att bibehålla befolkningsunderlag, service, kommunikationer och för att behålla ett levande Vrigstad med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2013-11-18 och vann laga kraft 2013-12-18

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.