Lyssna på sidan Lyssna

Revisionsrapporter

Vad är en revisionsrapport?

Kommunrevisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Detta sker genom olika granskningar som genomförs med hjälp av av sakunniga revisorer på uppdrag av kommunrevisionen.

När en granskning har genomförts sammanställs en granskningsrapport. Syftet med granskningarna är att ha uppsikt över kommunens verksamheter, identifiera problem och förbättra kommunernas verksamheter.

Revisionrapporter vid årsredovisningar och delårsrapporter

Kommunrevisionen har även i uppdrag att vid årsredovisningar, delårsbokslut för styrelser, nämnder och kommunala bolag pröva följande enligt kommunallagen (2017:725):

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är rättvisande,
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Det innebär att kommunrevisionen prövar så att verksamheterna:

  • uppnår de mål som är satta av kommunfullmäktige och av verksamheterna själva,
  • uppfyller lagstiftningen inom sina verksamhetsområden,
  • att verksamheternas ekonomiska redovisning är korrekt och laglig.

Om du vill begära ut revisionsrapporter eller behöver hjälp med att läsa dem så kan du kontakta Sävsjö kommun.

Granskningsrapporter


Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.