Lyssna på sidan Lyssna

Inbjudan till digitalt medlemssamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län 26 februari 2021

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare
  4. Föregående protokoll
  5. Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat
  6. Hur får vi en levande dialog i ett medlemssamråd?
  7. Dialog kring översynen av de tre förbunden i länet
  8. Vad vill medlemsparterna kring IT-spåret i framtiden?
  9. Övriga frågor
  10. Nästa medlemssamråd och sammankallande

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.