Lyssna på sidan Lyssna

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges digitala sammanträde måndagen den 21 juni 2021 klockan 18:30

Följ gärna sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats https://savsjoplay.screen9.tv/länk till annan webbplats

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av medborgarförslag och motioner
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2020 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
 8. Svar på medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen Sävsjö-Torset
 9. Verksamhetsplan 2022-2024
 10. Kommunfullmäktiges fokusområden 2021-2022
 11. Årsredovisningar för de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna
 12. Avfalllsplan Kretslopp Sydost
 13. Kommunal ledningsplats - datahallen, Djurgårdsgatan 6 i Sävsjö
 14. Godkännade av mötets genomförande

Per Danielsson (KD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.