Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län.

Kommunens hållbarhetsråd har i uppdrag att samordna och utgöra informations- och referensorgan för kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrådet har bildats genom en sammanslagning av tidigare Välfärdsråd och Centrala säkerhetsgruppen (CSG).

Hållbarhetsrådet förhåller sig till kommunens utvecklingsstrategi och arbetar med frågor som rör miljö och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Fokus för rådet är också Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Reglemente Hållbarhetsrådet Pdf, 680.7 kB.

Ledamöter i Hållbarhetsrådet

 1. Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
 2. Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden
 3. Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden
 4. Jan Holmqvist, kommundirektör
 5. Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
 6. Linda Björk, socialchef
 7. Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen
 8. Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen
 9. Olle Denke, säkerhetssamordnare
 10. Ida Stenvall, beredsskapssamordnare
 11. Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen
 12. Pierre Klasson, kommunikationschef
 13. Daniel Mattson, vd Njudung Energi AB
 14. Urban Blücher, vd Sävebo AB
 15. Anne-Margreth Floengård, verksamhetschef Sävsjö vårdcentral
 16. Charlotte Jerkelund, folkhälsoplanerare
 17. Mikael Sjöbrink, polisenhet Höglandet

Protokoll

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Stefan Gustafsson (KD)
0382 - 152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se

Sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04
carina.hjertonsson@savsjo.se

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.