Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av representanter från brukarorganisationer samt kommunala nämnder och styrelser.

KRF är bland annat ett samverkansorgan mellan medlemsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. KRF är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Ordinarie ledamöter

 1. Gunnel Lundgren (KD)
 2. Bengt Swerlander (KD)
 3. Ingrid Ivarsson (S) (ordförande)
 4. Anette Gustafsson (C)
 5. Jan-Ove Fransson (M)
 6. Peter Evertsson (SD)
 7. Ann-Katrin Andersson, representant för Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
 8. Catharina Johansson, representant för Reumatikerförbundet
 9. Bengt Kanstedt, representant för Synskadades Riksförbund (SRF)
 10. Ejnar Edin, representant för Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 11. Kjell Andersson, Psoriasisförbundet

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.