Välfärdsrådet

Välfärdsrådet

Välfärdsrådet består av förvaltningschefer och representanter från kommunstyrelsen, landstinget, räddningstjänsten, polisen samt näringslivet.

Välfärdsrådet ett råd för olika samverkanspartners som gemensamt arbetar med brottsförebyggande och hälsofrämjande frågor för att uppnå en positiv samhällsutveckling i kommunen.

Syftet är att långsiktigt förbättra folkhälsan och förebygga brottslighet för en social och miljömässig hållbar utveckling i kommunen.

Välfärdsrådet i Sävsjö kommun bildades 2004, då slogs det lokala Brottsförebyggande rådet och kommunens Folkhälsoråd ihop.

Arbetet i Välfärdsrådet ska genomsyras av tre perspektiv:

  • FN:s konvention om barns rättigheter
  • Genderperspektiv
  • Jämlikhetsperspektiv

Välfärd är en viktig förutsättning för att befolkningen ska kunna leva ett gott liv.

 

Välfärdsråd

Stefan Gustafsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande

  

Lena Persson, (S) kommunstyrelsen

  

Jan Holmqvist, kommunchef

  

Stefan Claesson, skolchef

  

Miriam Markusson Berg, socialchef

  

Marcus Tingvall, ställföreträdande teknisk chef

  

Ola Bengtsson, kultur- och fritidschef

  

Lars-Göran Andersson, räddningschef

  

Helena Gill, VD Sävsjö Näringslivs AB

  

Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

  

Peter Stålhammar, verksamhetschef vårdcentralen

  

Vibe Sten Ramberg, Vrigstad läkarmottagning

  

Helen Flink, familjecentralen

  

Anders Sjöö, polisenhet Höglandet

  
 

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.