Lyssna på sidan Lyssna

Vatten- och avloppsarbete på Djurgårdsgatan i Sävsjö

Publicerad:

Det kommer att vara begränsad eller ingen framkomlighet på delar av Djurgårdsgatan i Sävsjö med start 4 maj. Detta på grund av ett vatten- och avlopssarbete.

Sävsjö kommuns gata- och parkenhet kommer att påbörja ett grävarbete på delar av Djurgårdsgatan torsdagen den 4 maj. Vattenledningar, avloppsledningar, elkablar, samt på vissa sträckor även belysning, ska bytas ut.

Sträckan som arbetet utförs på är Djurgårdsgatan från korsningen mot Tegnergatan fram till korsningen mot Östra Esplanaden och därefter vidare till korsningen mot Västra parkgatan.

Detta kommer att påverka framkomligheten. Vissa dagar kommer framkomligheten att vara begränsad, andra dagar kan gatan vara helt avstängd. Följ hänvisningsskyltar.

Arbetet beräknas vara klart 10 juli.