Lyssna på sidan Lyssna

Upphandling av ny kylanläggning och sarg skjuts fram

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommun har valt att tillfälligt avbryta den pågående upphandlingen av ny kylanläggning och sarg till Sävsjö ishall. Anledningen är att de anbud som kommit in är för höga jämfört med budget.

Ishallens kylanläggning behöver bytas ut, både på grund av åldersslitage och för att bli mer energisnål. Samtidigt behövs en ny sarg. För ändamålet har en investeringsbudget avsatts av kommunstyrelsen på 12 miljoner kronor för år 2022. En upphandling påbörjades under 2021 och nu har de inkomna anbuden utvärderats. Två anbud har lämnats och båda överstiger den budget som finns för projektet med flera miljoner. Med anledning av det väljer nu Sävsjö kommun att avbryta upphandlingen och planerar att göra en ny upphandling senare i år för att kunna byta utrustningen 2023.

– Vår bedömning är att vi kan få in fler och bättre anbud om vi ger mer tid till anbudsgivarna. Vi tror också att pandemin påverkat prisbilden. Vi vill att fler får möjlighet att räkna och lämna priser, säger Erika Tor Rundblad, förvaltningschef på serviceförvaltningen med ansvar för kultur och fritid.

Den förening som använder ishallen har informerats om förändringen. Uppfattningen är att beslutet inte kommer att påverka deras verksamhet.

Kontakt:

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
0382-152 51, erika.rundblad@savsjo.se

Anders Varga, kultur- och fritidschef
0382-152 17, anders.varga@savsjo.se