Lyssna på sidan Lyssna

Röjning av höga grenar längs vägarna i nordvästra kommunen

Publicerad:

Serviceförvaltningen i Sävsjö kommun kommer under denna vecka påbörja högröjning längs bidragsvägar i nordvästra delen av kommunen. Det kan påverka dig som kör på vägarna.

Högröjning innebär att en maskin åker längs vägen och tar ner grenar som sitter för lågt och som riskerar att träffa lastbilar och andra höga fordon. Strax efter den första maskinen åker en annan maskin som smular sönder grenarna som åker ner.

De båda maskinerna åker långsamt och kan ta upp bredd på vägarna. Vi ber dig som trafikant att ha överseende och ta det försiktigt när du kör om.

Kommunen är indelad i tre områden för högröjning. I år är det området kring Vrigstad som röjs. Området sträcker sig från kommungränsen i nordväst och till en linje som löper längs Hjälmseryd, Hällaryd och Komstad. Röjningen sker endast på bidragsvägar, det vill säga de vägar som kommunen ansvarar för. Vägverkets större vägar och enskilda vägar ingår inte.

Hur lång tid högröjningen i området kommer att ta är svårt att uppskatta då det kan bero på flera olika yttre faktorer som halka och tjäle.