Lyssna på sidan Lyssna

Den kommunala kulturskolans betydelse lyfts i skrivelse till utbildningsdepartementet

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Den kommunala kulturskolan eller musikskolan har varit en integrerad verksamhet på skolor i kommuner runt om i vårt land i över 50 år. Med stöd av skollagen förbjuder nu skolinspektionen elever att spela instrument på skoltid. Genom en skrivelse uppmanar Sävsjö kommun utbildningsdepartementet att förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan.

Skolinspektionens beslut innebär att kulturskolans verksamhet till stor del måste förläggas efter skoldagens slut. För oss som landsbygdskommun innebär det att en stor andel elever som är beroende av skolskjuts kommer hindras från att få lära sig spela instrument och sjunga. Möjligheten att delta i kulturskolans musikundervisning på skoltid finns dock fortsatt kvar i våra nordiska grannländer. I en skrivelse uppmanar Sävsjö kommun utbildningsdepartementet att förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan.

– Fler barn och unga bör få möjlighet att uppleva glädjen i att spela och sjunga och jag är helt övertygad om att det finns lösningar där skolan och den kommunala kulturskolan kan samverka även framöver samtidigt som skolans uppdrag säkerställs, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD).

Läs skrivelsen till utbildningsdepartementet som PDF-fil Pdf, 98.3 kB.

Kontakt

Fredrik Håkansson (KD)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

0735-323120
fredrik.hakansson@savsjo.se