Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 8 februari

Publicerad:

En kontrollerad återgång när restriktionerna lyfts, justeringar i äldreplanen och fortsatt anslag till föreningsvandringar. Det var några av punkterna vid kommunstyrelsens möte den 8 februari.

Det är en fortsatt hög smittspridning av coronaviruset i Sävsjö kommun. Bedömningen är att den höga smittspridningen håller i sig några veckor ytterligare. Läget påverkar bemanningen inom flera förvaltningar där det är ansträngt men under kontroll. När nu restriktionerna upphör är därför kommunstyrelsen mån om att återgången till ett normalläge sker succesivt och med försiktighet. Det kommer därför för politikens del under februari och förmodligen en bit in i mars fortsatt förordas digitala sammanträden och återhållsamt med deltagande i konferenser med mera.

– Det är otroligt glädjande att restriktionerna nu kan avvecklas och att vi kan se framåt mot mer personliga möten och mer normalt läge. Det är viktigt att vi samtidigt inser att vi behöver en tid av omställning för att allt ska gå bra.

Under våren ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år. Detta för att fullmäktige ska kunna ta ett budgetbeslut i juni. Kommunstyrelsen beslutade om ett budgetdirektiv där utgångspunkten för nämndernas arbete ska vara föregående års budget. En uppräkning sker med olika tekniska justeringar och uppräkningar av internhyror löneökningar med mera. Kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att jobba med kostnadsminskningar på 3,6 mkr årligen. Detta för att det är viktigt att fortsatt jobba med rationaliseringar genom till exempel investeringar eller hitta nya arbetssätt. Detta arbete ska göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv där både anställda och kommuninvånares bästa är i fokus.

– Sävsjö kommun har en god ekonomi och det finns bra förutsättningar för kommande budgetarbete. Samtidigt finns en rad tuffa utmaningar inom integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning som kommer kräva stora insatser för att kommunen ska bibehålla sitt fina ekonomiska läge.

Socialförvaltningen har gjort justeringar i äldreplanen som kommunstyrelsen ställde sig bakom och nu föreslår fullmäktige. Ändringarna är en uppdatering som görs för att underlagen i planen ska vara aktuella och ligga i linje med de investeringar som planeras med bl a ombyggnation av äldreboendet Ringgården.

– Vi har i vår kommun i grunden en bra äldreplan där utgångspunkten är att alla kommunens verksamheter ska medverka till att äldre ska kunna leva ett gott liv hela livet. Det är bra att äldreplanen uppdaterats så vi med den som grund kan göra rätt investeringar och satsningar under kommande år.

Från nyår har kommit en lag som gör det förbjudet att slänga fimpar och annat småskräp på marken. I en motion föreslås att speciella cigarettbehållare ska införskaffas och placeras ut. Kommunstyrelsen tycker denna idé är värd att pröva på några strategiskt valda platser i kommunen.

– Jag hoppas detta försök med att samla in fimpar ska falla väl ut men inser samtidigt att det inte är lätt att förändra beteendet hos rökare och snusare som tyvärr oftast slänger fimpar och prillor på marken. Jag hoppas vi med denna satsning får en minskad nedskräpning och förbättring för allas trivsel och inte minst för att skydda våra barn från detta äckliga skräp.

Arbetsgruppen för fullmäktiges fokusområde barn och unga i riskzonen provade under sista halvåret 2021 att genomföra föreningsvandring för att få fler vuxna på stan under kvällar på helger. Arbetet med föreningsvandring var ett samarbete mellan fritidsgården, kommunens fältare och föreningslivet. Arbetet har fallit väl ut och kommunstyrelsen beslutade att avsätta 150 000 kronor för att under ca 60 kvällar/nätter kunna genomföra föreningsvandring också under innevarande år.
- Pandemin har ökat på psykisk ohälsa och otrygghet särskilt i yngre åldrar. Jag tycker därför det är ett utmärkt initiativ att uppmuntra till föreningsvandringar för att få fler vuxna som är ute på kvällar och helger. Detta är bra för våra barn och unga men kan också ge lite välbehövligt klirr i kassan för våra föreningar!

Läs alla beslut från kommunstryrelsens möte 8 februari Pdf, 105.2 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02