Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 februari

Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt på måndag 21 februari, klockan 18.30. Du kan se sammanträdet på vår webb-TV.

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till digitalt sammanträde, måndagen den 21 februari 2022, klockan 18.30. Ordföranden leder sammanträdet från Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö.

Sammanträdet sänds via webb-TV på kommunens webbplats https://savsjoplay.screen9.tv/Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Svar på motion (V) om uppmuntran till vikarier
 8. Svar på motion (S) om cigarettbehållare i kommunens tätorter
 9. Svar på motion (M) - avveckla bemanningsenheten
 10. Svar på två medborgarförslag om att anordna hundrastgårdar
 11. Svar på medborgarförslag om etiska riktlinjer för myndighetsutövning i Sävsjö kommun
 12. Planering och äskande av medel till 75-årsjubileum för Sävsjö stad
 13. Återställa statyn "Annas minne"
 14. Revidering av äldreplan Sävsjö kommun med sikte på 2030
 15. Godkännande av mötets genomförande