Lyssna på sidan Lyssna

Skrapstadbron ersätts med en gång- och cykelbro

Publicerad:

Under sommaren 2022 ska vägbron över Södra stambanan i Skrapstad, också kallad Hultrumbron, rivas. Bron ska ersättas med en bro för fotgängare och cyklister.

Vägbron över järnvägen i Skrapstad utanför Sävsjö byggdes 1924. Den har nu uppnått det som kallas sin tekniska livslängd.

– Det betyder att den inte längre lever upp till Trafikverkets högt ställda krav på säkerheten. Så från och med den 15 mars stänger vi bron för all trafik. Fram till dess kan man använda bron och vi gör regelbundna kontroller så bron är säker under tiden, säger Anders Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Rivningen av bron kommer att genomföras i april. Efter det kommer det dröja innan produktionen av den nya gång-och cykelbron kan startas. Det blir tidigast under 2023.

– Det anbud som kom under upphandlingen översteg projektets budget. Därför gick vi ut med en ny upphandling för enbart rivning av bron och till hösten 2022 kommer en ny upphandling göras med förhoppningen att bygga gång- och cykelbron 2023. Att det dröjer så länge beror också på att arbetet måste synkas med andra järnvägsarbeten eftersom tågtrafiken inte kan rulla som vanligt medan arbetet pågår, säger Anders Jonsson.

Under perioden utan bro kommer det inte vara möjligt att ta sig över järnvägen vid platsen.

– Vi beklagar detta och hoppas att de boende kan ha överseende och i stället se fram emot en ny och säker passage för fotgängare och cyklister framöver, säger Anders Jonsson.

Sävsjö kommun beklagar också att den nya bron dröjer.

– Vi tycker att det är tråkigt och förstår att det är olägligt för många att den nya bron inte kan komma på plats direkt efter att den gamla rivits. Men det är en fråga vi inte råder över, säger planerings- och utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson.

Kommande projekt:

Under våren kommer Trafikverket inleda arbetet med att tillgänglighetsanpassa Sävsjö station. Arbetet innebär att taktila stråk anläggs, belysningen förbättras, nya hissar och en upprustning av den befintliga gångbron med nya trappor.

Läs mer om broarbetet på Trafikverkets webbplats: trafikverket.se/skrapstad Länk till annan webbplats.

Läs mer om tillgänglighetsanpassningen av Sävsjö station på Trafikverkets webbplats: trafikverket.se/savsjostation Länk till annan webbplats.