Lyssna på sidan Lyssna

Biblioteket i Rörvik flyttar till Eneliden under byggnationen av ny skola

Publicerad:

Biblioteket i Rörviks skola har varit stängt under en tid. Nu pågår förberedelser för flytt till tillfälliga och mer tillgängliga lokaler i före detta Enelidens lokaler.

Rörviks bibliotek låg tidigare i skolans lokaler. Men i samband med att en ny skola byggs har det gamla elevhuset rivits och skolan behöver bibliotekslokalen för sin fritidsverksamhet.

Böckerna ska nu i stället få flytta till det före detta särskilda boendet Eneliden. Just nu håller lokalerna på att förberedas. Biblioteket väntas kunna öppna i de tillfälliga lokalerna i slutet av mars.

Flytten är tillfällig. När byggnationen av Rörviks nya skola är klar kommer biblioteket även fortsatt att inhysas i skolans lokaler.