Lyssna på sidan Lyssna

Angående händelseutvecklingen i Ukraina

Publicerad:

Sävsjö kommun har de senaste dagarna tagit del av händelseutvecklingen i Ukraina. Vi vill uttrycka vår djupa medkänsla med folket i Ukraina och de invånare i vår närmaste omvärld som har släktingar där, eller som på andra sätt berörs av händelsen.

Vid en händelse som denna är det naturligt att känna rädsla eller oro. Inte minst barn och unga får del av väldigt mycket information och desinformation via sociala medier. Som vuxen är det viktigt att finnas till hands, att förklara och även sprida kunskap om källkritik.

Var källkritisk

Fråga dig vem det är som säger vad, till vem, i vilken kanal, med vilket budskap och varför just nu?

  • Följ trovärdiga kanaler.
  • Dela inte okänd information.
  • Sprid kunskap och fakta.
  • Var trovärdig och agera korrekt.
  • Använd kontaktvägar som du litar på.
  • Motverka rykten och desinformation.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du bekräftad information från svenska myndigheter och även tips på hur du hanterar oro.

Det är i nuläget oklart hur det förändrade säkerhetsläget kommer beröra Sverige och oss i Sävsjö kommun. Försvarsmakten och regeringen är tydliga med att risken för angrepp mot Sverige är låg. Men läget kan förändras och vi följer utvecklingen noga och gör kontinuerliga översyner av hur vi kan fortsätta att leva tryggt och säkert i vår kommun.

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
Christer Sjögren (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Mats Hermansson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande