Lyssna på sidan Lyssna

Civilsamhället bjuds in till digitalt möte om krisen i Europa

Publicerad:

Med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina och övriga Europa bjuder Sävsjö kommun in civilsamhället till ett digitalt informations- och dialogmöte tisdagen den 8 mars klockan 18.00-19.00.

Sävsjö kommun har likt flera andra kommuner i länet inrättat en särskild inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som arbetar med krisen i Europa. Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg men både statsministern och överbefälhavaren har varit tydliga med att det säkerhetspolitiska läget har försämrats de senaste dagarna. Den nybildade ISF-gruppen har redan påbörjat arbetet med en rad fokusområden som länsstyrelsen i Jönköpings län har pekat ut som viktiga. Det handlar bland annat om att säkra tillgången till förnödenheter, förbereda ett eventuellt flyktingmottagande, kriskommunikation och förmåga att bemöta desinformation.

Sävsjö kommun bjuder därför in till ett lokalt informations- och dialogmöte med dig som representerar civilsamhället, tisdagen den 8 mars klockan 18.00-19.00.

Drygt 200 representanter från civilsamhället har under torsdagen fått en inbjudan via mejl.

Under mötet kommer vi att informera om det pågående arbetet och samtala om möjligheten till samordning. Det kommer också finnas tid att ställa frågor.

På mötet medverkar ledande politiker och tjänstemän på Sävsjö kommun. Vi kommer även i korthet lämna allmän information om annat som är på gång i kommunen.

Allmänna frågor

Har du frågor om mötet, frågor om hur du kan hjälpa till eller om du önskar att få en länk så att du kan medverka mötet, är du välkommen att kontakta samhällsinformatörerna i Sävsjö kommuns växel
0382-152 00.

Frågor från media

Frågor från media som rör Sävsjö kommuns krisarbete och mötet på tisdag den 8 mars hänvisas till kommunikationschef Pierre Klasson, 0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se