Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 22 mars

Publicerad:

Kommunstyrelsen har fått en övergripande redovisning av nämnder och styrelsers verksamhet och resultat för det gångna året. Pandemin har påverkat mycket men trots denna har det bedrivits en mycket bra verksamhet.

Ekonomiskt blir det för kommunens del ett överskott på 48 miljoner och det är betydligt mer än vad som förväntats tidigare. Det är samtidigt bekymmersamt att nämnderna tillsammans har ett underskott och att framförallt socialnämnden gör ett stort minusresultat. För socialnämnden är en del beroende på faktorer som inte kunnat påverkas som pandemin och att det sker en allt snabbare hemgång från sjukhus till vårdsinsatser och omsorg i kommunen. Sammantaget är det dock en stabil ekonomi och en väl fungerande verksamhet i hela kommunkoncernen.

– En bra verksamhet, en god ekonomi och överlag stabilt läge i nämnderna ger oss ett fint utgångsläge för att i Sävsjö kommun klara även utmaningar som vi står inför framöver. Det goda ekonomiska resultatet underlättar dessutom möjligheten att finansiera de stora investeringar som görs och behöver göras i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen fick en information om arbetet med jubileumsåret och ställde sig bakom ett förslag till planering av olika aktiviteter.

Utifrån ett medborgarförslag ska det göras en utredning om en gång- och cykelväg utmed Slättsjövägen i Vrigstad.

Ett förslag till riktlinjer för offentlig konst i kommunen beslutades skickas ut på remiss.
– Det har under många år inte gjorts några regelbundna konstinköp som utsmyckning i kommunens lokaler och anläggningar. Det är därför bra att vi nu tagit fram förslag till riktlinjer för att det ska bli fler konstinköp framöver, säger Stefan Gustafsson.

Han menar att vi i vår kommun har skickliga, kreativa konstnärer som skapar alster inom många olika konstformer.
– Vi behöver som kommun framöver bli bättre på att stödja dessa konstnärer med regelbundna inköp av lokal konst. Vi vill också med mer inköp ge våra invånare och de som bor i olika anläggningar möjlighet att njuta av de konstverk som skapas i vår kommun. Konstnärligt utsmyckade lokaler blir dessutom mer trivsamma och attraktiva!

Läs alla beslut i länkad pdf Pdf, 128.2 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02