Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Tällevads nya bostadsområde

Tällevad 3 växer fram

Publicerad:

Sävsjös nyaste bostadsområde håller på att ta form. 18 attraktiva tomter för småhusbebyggelse med närhet till både natur och stad.

Under första halvåret 2022 gör kommunen omfattande markarbeten för att uppfylla sitt huvud-uppdrag, det vill säga bygga gator och möjliggöra för dragning av ledningar för vatten och avlopp, el och fiber. En hel del arbete krävs då Tällevadsområdet har stora höjdskillnader och delvis är ganska blött, vilket är en utmaning. I inledningen av arbetet togs en hel del skog ner och denna planeras att ersättas med lövträd så småningom. Markberedningen krävde också sprängning av berg, men den planerade sprängningen är avslutad nu.

Femtingevägen stängdes av för biltrafik i januari och planeras vara avstängd fram till mitten av maj.

Arbetet går enligt plan

Arbetet flyter på enligt plan och nu finns ledningar för vatten och avlopp nergrävda från det befintliga bostadsområdet i söder fram till de två första tvärgatorna. Nästa steg är att lägga ner ledningskanaler för gatubelysning i Tällevadsvägen. I första steget gör vi detta från befintligt bostadsområde fram till första korsningen.

Kvarters- och gatunamnen klara

Namnförslagen på de nya kvarteren och gatorna kommer från Sävsjö hembygdsförening och beslutades av Myndighetsnämnden.

Kvartersnamnen blir:

  • Stambanan
  • Stoppbocken
  • Solkurvan
  • Bangården

Namnen på de två tvärgatorna är Banvaktsgatan och Omlastaregatan.

Banvaktsgatan

Längs järnvägen fanns till en början så kallade banvaktsstugor, där banvakten bodde med sin familj. Banvakten hade till uppgift att hålla en viss sträcka av järnvägen under uppsikt. För att inspektera området använde han mestadels en dressin. Dressinen kan liknas vid en stor trehjulig cykel som gick på rälsen.

Omlastaregatan

Den smalspåriga järnvägen, ursprungligen kallad Hvetlanda-Säfsjö järnväg, byggdes och drevs i privat regi och stod klar för allmän trafik 1885. I Sävsjö skedde omlastning av gods mellan vagnar på normal- och smalspårig järnväg. En ny yrkesgrupp uppstod - omlastare. På 20- och 30-talen uppgick arbetsstyrkan till ett tjugotal man. Yrkesbeteckningen omlastare finns inte längre, men är värd att bevara.

Kontakt

Joakim Persson, projektledare

0382-152 47

joakim.persson@savsjo.se