Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april

Publicerad:

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen avhandlades bland annat ärenden om valaffischering, Stockarydsterminalen och Sävsjö kommuns årsredovisning.

Händelserna i omvärlden är en stående punkt på agendan när kommunstyrelsen i Sävsjö sammanträder. Ett väl organiserat arbete pågår för att kommunen ska vara väl förberedd om kommunen utsätts för olika påfrestningar.

Kommunstyrelsen beslutade om en ordning för valaffischering och denna får ske från mitten av augusti fram tills valet.

–Det säkerhetspolitiska läget och att det är valår kräver särskild uppmärksamhet det här året. Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla antidemokratiska krafter borta och se till att vi i kan genomföra årets val och valrörelse fritt och demokratiskt. Demokratin får aldrig tas för given! säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett arbete på gång för att utöka Stockarydsterminalen med längre spår. Som en del i förberedelsearbetet beslutade kommunstyrelsen att förslå fullmäktige att köpa in en fastighet i anslutning till stambanan. Stockarydsterminalen är en av Södra Sveriges mest moderna och elektrifierade terminaler med direkt påfart på Södra stambanan, men spåren behöver förlängas. Med allt högre priser på fordonsbränslen och bekymmer med trygga leveranser kan Stockarydsterminalen framöver bli ännu viktigare för kostnadseffektivas och klimatsmarta transporter.

Ett medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet utmed delar av Slättsjövägen har kommit in till kommunen. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget och föreslår fullmäktige att en utredning ska göras i syfte att undersöka vilka förutsättningar som finns för en utbyggnad av en gång- och cykelväg.

–Vrigstad är en av de orter där nybyggnationen av villor varit stor de senaste åren. I synnerhet attraktiva tomter i sjönära läge har varit efterfrågade och bebyggts. Det är troligt att det kan ske fortsatt bostadsbyggande i området och är viktigt att kommunen här jobbar för ökad trafiksäkerhet, framförallt för alla barn och unga, säger Stefan Gustafsson.

En stor del av kommunstyrelsens sammanträde handlade om årsredovisningar för Sävsjö kommun och dess olika företag. Rent ekonomiskt blev år 2021 ett bra år för Sävsjö kommun med ett stort plusresultat. Men det blev också ett annorlunda år med en pandemi som påverkade verksamheterna mycket. Årsredovisningarna visar också att i synnerhet socialnämnden har haft och har underskott som till dels beror på pandemin.

–Sammantaget visar årsredovisningen för år 2021 på ett fantastiskt arbete av vår personal och att vi har en god kvalitet i våra verksamheter, säger Stefan Gustafsson.

Kommunalrådets tankar om året som gått och lite framåtblick som finns med i årsredovisningen kan du läsa i bilagan. Pdf, 74 kB.

Alla beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april. Pdf, 101.3 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02