Lyssna på sidan Lyssna

Ökat stöd efter medverkan i projektet ”Förälder på avstånd”

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommun har medverkat i det treåriga projektet ”Förälder på avstånd”, som syftar till att stötta föräldrar som har barn i familjehem, HVB-hem och ungdomshem.

Anna Melke, forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, är den som lett projektet. Sju kommuner, varav Sävsjö är en, har genom sitt deltagande förbättrat och förnyat sina arbetssätt. Sävsjö kommun har, i samarbete med Eksjö kommun, utformat ett stödprogram för föräldrarna. Utöver det har man tagit fram tydligare information. Arbetet har under hela projekttiden stöttats och följts upp av forskare som också intervjuade både socialtjänstpersonal och föräldrar.

– Genom vårt deltagande i projektet har vi tagit fram ett stödprogram och verktyg för att arbeta mer systematiskt och förebyggande, för att erbjuda alla föräldrar stöd när en placering blir aktuell. Att som förälder känna sig lyssnad på och att ha någon att bolla sina tankar och känslor med är extra viktigt i en svår situation. Att erbjuda stödet till föräldrarna ser vi som en stor fördel för föräldrarnas och barnets fortsatta relation. Det gör att man kan känna sig delaktig i barnets liv trots att man är förälder på avstånd, säger Sävsjö kommuns familjepedagog Jenny Thelander Poulsen och fältpedagog Ninni Stenhoff.

Om forsknings- och utvecklingsprojektet ”Förälder på avstånd”

Projektet genomfördes under 2019–2021 och finansierades med medel från den statliga satsningen på tillämpad välfärdsforskning, via forskningsrådet Forte. Deltagande parter var Göteborgsregionen FoU i Väst; Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sju kommuner medverkade: Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö och Värnamo.

Ladda ner rapporten "Förbättrat stöd till föräldrar med barn i samhällsvård" Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Jenny Thelander Poulsen, familjepedagog Sävsjö kommun
jenny.thelander-poulsen@savsjo.se 0382-156 24

Ninni Stenhoff, fältpedagog
ninni.stenhoff@savsjo.se 0382-156 22

Anna Melke, projektledare
anna.melke@goteborgsregionen.se 031-335 51 80

Familjehemsresursen Region Jönköpings län
asa.lofkvist@rjl.se