Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 26 april

Publicerad:

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen avhandlades bland annat ärenden om samverkan om hälsa, stöd, omsorg och vård, samt det pågående arbetet med kommunens översiktsplan. Njudung Energi informerade också om tryggad tillgång till dricksvatten.

En av de större frågor som fanns på agendan när kommunstyrelsen hade sammanträde i Sävsjö var förslaget ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård”. Detta är ett samarbetsförslag som tagits fram av Region Jönköpings län och kommunerna i länet.
Förslaget är nu ute i alla kommuner för beslut. Kommunstyrelsen har från nämnder och pensionärsråd fått positiva yttranden och nu är det dags för kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige slutligt beslut för Sävsjö kommuns del.

Bakgrunden till detta förslag är att det sker en successiv omställning till allt mer avancerade vårdinsatser i kommuner och på lokala vårdcentraler. Det är genom att satsa på nära vård som det mesta arbetet med hälsa, vård och omsorg också långsiktigt ska kunna ske med hög kvalitet nära oss som invånare. När så behövs ska alltid specialiserad sjukhusvård finnas tillgänglig.

En del i förslaget är att det ska finns en bra egenvård. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv med stöd av nätverk av olika slag och med hjälp av kommun och region. Tanken är att alla ska ta större ansvar för sin hälsa när vi lever längre. Även med god egenvård kommer behovet av vård öka och att betydligt fler invånare måste dela på de resurser som finns för hälso- och sjukvård. Detta kräver förändrade arbetssätt och en omställning där mer av hälso- och sjukvården sker i den så kallade Nära vården.

- Förslaget om nära vård är bra, men för oss som kommun ställer det också allt högre krav på kompetens, utrustning och samverkan med vårdcentralen. Det är viktigt att det inte bara blir ett sätt att skjuta över ansvar och kostnader på oss som kommuner. Grundtanken är rätt men det krävs samverkan och för vår del att den lokala vårdcentralen också får de resurser som krävs för att förslaget ska kunna bli en framgång där alla alltid får bästa tänkbara omsorg och vårdkvalitet, säger Stefan Gustafsson (KD).

Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde flera stora strategiska frågor på ärendelistan. En redovisning gjordes av nuläget när det gäller framtagande av ny översiktsplan. Förslaget kommer senare i vår skickas ut för samråd i hela kommunen. Njudung Energi medverkade med en information och dialog om de möjligheter som finns för att långsiktigt trygga tillgång på dricksvatten

Alla beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 26 april. Pdf, 111.7 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02