Lyssna på sidan Lyssna

Kommunledningen i möte med polisen om oro i Sävsjö centrum

Publicerad:

Idag, fredagen den 10 juni, har kommunledningen haft dialog med polisledningen om den oro som upplevs inom handeln i Sävsjö centrum.

Sedan ett par veckor tillbaka finns en väktare stationerad i Sävsjö centrum för att rondera butiker och ingripa om stölder, skadegörelse eller hotfulla situationer uppstår. Väktaren är ett resultat av att butiksägare hört av sig till kommunen och gett uttryck för att det rör sig individer i centrum som skapar oro.

Under dagens möte med polisledningen fick kommunen möjlighet att ge sin bild av nuläget. Både kommunen och polisen var eniga om att det finns en upplevd otrygghet som vi behöver hantera och samverka kring. Under mötet togs beslutet att kalla representanter från handel/näringsliv, kommun och polis till ett gemensamt möte efter semestern.

Under mötet lyftes särskilt betydelsen av att alltid anmäla stölder och andra händelser till polisen.

 Jonas Lindell, lokalpolisområdeschef på Höglandet:

– Polisens bild av Sävsjö är att det är en trygg plats att bo och verka i. Det finns såklart utmaningar, som det gör i alla kommuner och dem jobbar vi aktivt med tillsammans med bland andra Sävsjö kommun. Den upplevda otryggheten är inte samma sak som den faktiska risken att utsättas för ett brott. Vi som samhällsaktörer har ett viktigt uppdrag att täppa till gapet däremellan med kunskap, för att därigenom öka den upplevda tryggheten, men samtidigt genom brottsförebyggande arbete minska risken att utsättas för brott. För att polisen ska kunna jobba så nära sanningen som möjligt, men också för att lagföra personer som begår brott, är det jätteviktigt att man gör en polisanmälan när man utsätts för ett brott.

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande:

– Det är bra att vi tillsammans med polisen har konstruktiva samtal om hur vi kan arbeta vidare utifrån incidenter som varit med tillgrepp av varor i butiker och andra händelser som skapat oro. Sävsjö kommun är, och ska alltid vara, en trygg plats och då är det viktigt med samverkan inom kommunen, med civilsamhället och polisen. Det är mycket angeläget att alla alltid gör en polisanmälan om man utsätts för något brott, detta för att vi ska kunna följa utvecklingen och vidta åtgärder. En god dialog är också en viktig förutsättning för att få en samlad bild och skapa förståelse. Det är därför positivt att det planeras för möten mellan polisen och handeln i vår kommun.