Lyssna på sidan Lyssna

Samrådsstart för Sävsjö kommuns översiktsplan

Publicerad:

Förslaget till ny översiktsplan för Sävsjö kommun ställs ut på samråd mellan 20 juni och 20 september. Passa på att påverka kommunens utveckling genom att lämna dina synpunkter!

Vi ser fram emot att ta del av dina åsikter om den långsiktiga utvecklingen av Sävsjö kommun. Samrådstiden är 20 juni-20 september.

Här kan du ta del av förslaget

Översiktsplanen är digital. På kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception finns kortversioner utskrivna.

Lämna dina synpunkter

Det finns flera sätt att tycka till.

  • Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan
  • Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden
  • Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception och lämna den till personalen.
  • Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Synpunkterna sammanställer vi i en samrådsredogörelse som du kan ta del av efter samrådets slut.

Med början i augusti kommer vi att anordna samrådsmöten i alla orter i kommunen. Då har du möjlighet att träffa kommunens representanter och ta del av och diskutera planförslaget. Samrådsmötena annonseras i god tid i kommunens olika kanaler.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Efter samrådet kommer nästa steg i översiktsplanarbetet – granskningsfasen - som planeras till hösten/vintern 2022. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar hur den färdiga översiktsplanen ska se ut. Det politiska beslutet planeras våren 2023.