Lyssna på sidan Lyssna

Del av Västra Järnvägsgatan avstängd

Publicerad:

En kort sträcka av Västra Järnvägsgatan, vid infarten till ICA Klingans parkering, kommer att vara avstängd några dagar från och med måndag vecka 26. Avstängningen beror på ett trasigt avloppsrör.

Ett avloppsrör vid infarten till ICA:s parkering är trasigt och behöver bytas ut. Den delen av Västra Järnvägsgatan som går förbi infarten kommer att stängas av när arbetet påbörjas på måndag 27 juni.

För dig som ska handla och parkera vid Klingan innebär detta att det som vanligtvis är utfart under den här tiden kommer att fungera som både infart och utfart.

Skyltar med förbud för fordonstrafik för genomfart kommer att finnas vid korsningen Ljungagatan/Västra Järnvägsgatan samt Banérgatan/Västra Järnvägsgatan.

Förhoppningen är att arbetet ska vara klart och gatan kunna öppna för trafik igen torsdag 30 juni.

Karta som visa avspärrningarna.