Lyssna på sidan Lyssna

Gator och VA klart på Tällevad 3

Publicerad:

Efter ett omfattande arbete med markberedning under våren är nu gator och VA-ledningar klara i Sävsjös nyaste bostadsområde, Tällevad 3. Till hösten släpps de attraktiva tomterna till försäljning, men redan nu kan du anmäla ditt intresse.

Vill du bo med naturen som granne och med bara en kilometer till centrum och stationen? På Tällevad 3 har vi skapat stora och flexibla tomter, som gör att du kan utforma just det där boendet som du drömt om. Projektet med att färdigställa området pågår för fullt och nu är utbyggnaden av gator och VA klar. Planen är att tomterna släpps till försäljning i september, men du kan anmäla ditt intresse redan nu. Vill du veta mer? På savsjo.se finns information om tomtköp och hur du gör en intresseanmälan.

Vad har hänt under våren?

Efter att skogen togs ner i höstas kunde arbetet med gator och ledningar påbörjas i januari i år. Arbetet har inneburit en sänkning av Femtingevägen, sprängning av berg och hantering av massor inom området. Även tomtmarken är utfylld. Den extra markberedningen som kommunen gjort, gör att kostnaden för tomterna kommer att ligga något högre än ordinarie tomttaxa, men att köpa en markberedd och avjämnad tomt har också ett stort mervärde.

Vad händer nu?

Efter sommaren kommer kommunfullmäktige få möjlighet att anta ett gestaltningsprogram för området. Gestaltningsprogrammet säger bland annat att sex av tomterna ska reserveras till förmån för gruppbyggda hus. Det innebär att i stället för sex bostäder på dessa tomter, ska här minst inrymmas fjorton. Kommunen planerar att bjuda in professionella byggherrar att lämna förslag på hur man kan bygga lite tätare på de här tomterna och förhoppningsvis kan kommunen sälja marken till en aktör som har ett bra koncept. På så sätt skapar vi variation på bostadsutbudet inom området.

Gott samarbete

Arbetet med att iordningställa Tällevad 3 har krävt god och nära samverkan mellan flera parter; kommunens utvecklingsavdelning, gata-parkavdelningen, Sävebo och Njudung Energi. Samarbetet och det goda resultatet firades med ”markberedningstårta” i slutet av juni. Nu jobbar vi vidare för attraktivt boende i Sävsjö kommun.

Kontakt

Emanuel Johansson, samhällsplanerare 0382-154 14 emanuel.johansson@savsjo.se