Lyssna på sidan Lyssna
Kartbild över Vrigstad centrum

Broarbete i Vrigstad påverkar trafiken på väg 30

Publicerad:

Trafikverket kommer mellan den 5-30 september genomföra underhållsarbete på bron över Vrigstadån vid väg 30 som går igenom centrala Vrigstad. All trafik påverkas av arbetet så räkna med att det kan ta längre tid att ta sig fram.

Förstärknings- och underhållarbete kommer att utföras på bron under september månad. Bron ligger vid väg 30 och därmed kommer gång-, cykel- och fordonstrafik att påverkas av arbetet. Köbildningar kan uppstå under vissa tider på dygnet. Störningen innebär en avsmalning av vägen då endast ett körfält kommer vara öppet över bron. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Trafikverket leder om trafiken som ska köra mellan Växjö-Sävsjö eller Sävsjö- Växjö, genom en kommunal väg öster om samhället. Om möjligt hänvisas tung trafik eller pendlingstrafik mellan Karlskrona-Göteborg till väg 27.

Gångtrafikanter och cyklister ska kunna passera under hela arbetets gång men bör vara uppmärksamma. Befintligt övergångsställe kommer dock vara avstängt.

Den totala tiden för arbetet beräknas pågå fram till 7 oktober men under övriga veckor utförs arbetet under och från sidan av bron och trafiken kommer inte påverkas.

Du kan läsa mer om arbetet på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Trafikverket ansvarar och utför underhållsarbetet och frågor riktas därmed dit.

Magnus Holm
Projektledare, Trafikverket
Telefon: +46 10-123 92 90