Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 16 augusti

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti stod bland annat avfall, tobakslag, bostäder och riksväg 30 på agendan.

Avfallsplan

Varje kommun ska ha en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. Sävsjö kommun har i samarbete med flera andra kommuner, inom förbundet Kretslopp Sydost, tagit fram en sådan avfallsplan. Den fanns med på kommunstyrelsens agenda. Inriktningen är att så långt möjligt minska mängden avfall och att förebygga och begränsa nedskräpning. Avfallsplanen går nu vidare till nästa kommunstyrelse och därefter till fullmäktige.

Tobaksfria nikotinprodukter

En lag om tobaksfria nikotinprodukter gäller från augusti. Denna innebär att de som säljer sådana produkter måste anmäla detta till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att Myndighetsnämnden ska ha ansvaret att ta emot anmälningar av försäljningsställen och se till att de som säljer tobaksfria nikotinprodukter sköter detta i enlighet med lagens krav.

Tomter på Tällevad 3

Under första halvåret har vi i Sävsjö kommun satsat på att bygga ut gator, VA-ledningar och annan infrastruktur för ett helt nytt Tällevadsområde (Tällevad 3) i Sävsjö stad. Kommunstyrelsen har tagit del av ett förslag till hur det nya området nu kan utformas och fått förslag till prissättning av tomterna. Tanken är att denna nya del av Tällevad ska innehålla villatomter, men också tomtmark för flerbostadshus eller gruppbyggda mindre hus. Förslaget går nu vidare till kommande kommunstyrelse.

– I Sävsjö kommun byggs det numera en hel del bostäder och efterfrågan på attraktiva tomter är stor. Det nya tomtområdet är efterlängtat och är viktigt för kommunens kommande tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Stefans Gustafsson.

Vattentäkt i Vrigstad

I Sävsjö kommun har det under lång tid pågått arbete för att få till förbättringar för dricksvatten. Vid kommunstyrelsens möte fanns med ett samråd om en tillståndsansökan för att Njudung Energi ska kunna ta ut ett större vattenuttag vid vattentäkten i Vrigstad. Tanken är att det på sikt ska bli så att grundvatten från Vrigstad kan bli huvudvattentäkt för Vrigstad och Stockaryd samt reservvattentäkt för Sävsjö. Förslaget går nu vidare till kommande kommunstyrelse.

Översiktsplan i grannkommunen Vaggeryd

Ett förslag till översiktsplan för Vaggeryds kommun fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. Vaggeryd är en viktig grannkommun och kommunstyrelsen ser positivt på det förslag till översiktsplan som finns.

– Det vi önskar är ännu tydligare beskrivningar av hur viktig riksväg 30 är för pendling och godstrafik. För Sävsjö kommun är riksväg 30 och stambanan våra två allra viktigaste kommunikationsleder. Vi har genom åren kämpat mycket för att få till förbättringar både när det gäller standard och trafikering av persontrafik och gods. Ska vi få till förbättringar är det viktigt att kommuner samverkar. När det gäller 30:an behöver såväl Vaggeryd som Växjö och Jönköping vara med för att få till positiva åtgärder, säger Stefan Gustafsson.

Förslaget går nu vidare till nästa kommunstyrelse.

Förslag kring boständer för äldre vid Sturevallen

Riksbyggen och Arkadia bostäder har kontaktat Sävsjö kommun om en samverkan kring bostäder för äldre i de nybyggda hyreslägenheterna vid Sturevallen. Tanken är att bostadsbolaget reserverar ett antal av de ännu inte uthyrda lägenheterna till äldre hyresgäster och komplettera nuvarande byggnader med hiss och fler förrådsutrymmen. Kommunen bidrar med hyra av lokal för samvaro och en bovärd på ungefär 20 procents tjänst. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslaget till kommunala pensionärsrådet för yttrande.

Du kan läsa mötesanteckningarna i sin helhet här Pdf, 948.5 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02